Nieuws

Juli 2016 release

Met deze nieuwsbrief informeren wij u over de nieuwe mogelijkheden die sinds de release van 20 juli beschikbaar zijn.

De belangrijkste nieuwe functionaliteiten die in de applicatie beschikbaar zijn gekomen:

  • SBA automatische controle

Op basis van door u in te stellen parameters worden de aanslagen gecontroleerd bij binnenkomst. Tevens is er in de aanslag een pagina beschikbaar waarin de gegevens uit de aanslag en aangifte naast elkaar staan.

  • Winstverdeling meerdere vennoten

Binnen de aangifte inkomstenbelasting is het vanaf heden mogelijk om de winstverdeling voor meerdere vennoten in één keer in te geven voor alle vennoten. Middels een import / export van jaarstukken kunt u deze winstverdeling overzetten naar de andere vennoten.

  • Toeslagen binnen de aangifte inkomstenbelasting

Op het moment dat u de aangifte Inkomstenbelasting heeft afgerond kunt u direct zien of er sprake is van een zorgtoeslag en/of kindgebonden budget. Op de verzendpagina zijn hiervoor extra velden ingericht waarbij u kunt aangeven of deze moeten worden opgenomen in het rapport.

  • Variabele velden opnemen in de rapportagetemplate

Wanneer u andere informatie opgenomen wilt hebben welke wel zijn opgenomen in de cliëntkaart danwel aangifte is er een tabel aangeboden om hieruit de benodigde velden te selecteren.

  • Blokkeren aangifte

In de vorige versie werd een aangifte alleen geblokkeerd wanneer deze was ingediend. Het is nu mogelijk om de door u gewenste workflow-status te blokkeren door deze de eigenschap ‘alleen-lezen’ te geven.

  • IB- en VPB-monitor

In deze versie is in het tabblad ‘Uitstel’ een uitbreiding doorgevoerd waardoor u vanuit dit scherm ook kan monitoren wat de voortgang is van alle IB- en VPB-aangiftes.

  • Two-factor authentication

Om de toegang tot de informatie beter af te schermen is het mogelijk om two-factor authentication aan te zetten. In de handleiding is dit verder beschreven.

  • Performance verbeteringen binnen de aangifte

De snelheid van verwerking binnen alle aangiftes is flink verbeterd. Aangiftes VPB voor fiscale eenheden met meer dan tien entiteiten werkte niet optimaal, in deze versie hebben we hierin een grote verbetering kunnen doorvoeren.

  • Rechten en Rollen

Bij de inrichting van de gebruikers is het nu mogelijk direct de verschillende groepen te kiezen waar deze recht op heeft en bij de rechten is het aanmaken en wijzigen van een aangifte gesplitst. Door deze laatste wijziging kunt u dus voorkomen dat gebruikers onterecht aangiftes aan gaan maken.

Let op, in deze release zijn een aantal nieuwe rechten bijgekomen. Als beheerder kunt u de rechten van uw medewerkers beheren. De wijzigingen voor de toeslagen in de aanbiedingsbrief van de inkomstenbelasting zijn pas zichtbaar nadat u uw rapportagetemplate heeft gereset.

  • Rapportage en issues gemeld bij de servicedesk

Tot slot zijn er vele meldingen van de servicedesk opgelost, indien dit ook uw melding betrof zal deze worden gesloten. Mede door deze meldingen zijn er vele verbeteringen in de rapportage doorgevoerd en zijn diverse afrondingsfouten in de software opgelost.