Nieuws

Januari 2018 update: jaarwerk, klantoverstijgende analyses, uitsplitsing berekening inkomstenbelasting, controle aantal gelijktijdige gebruikers

Wij zijn verheugd u te kunnen melden dat afgelopen week de nieuwe versie van Unit4 Fiscaal Gemak beschikbaar is gekomen.  In deze nieuwsbrief leest u wat de belangrijkste en mooiste vernieuwingen zijn die deze release met zich meebrengt. Indien u meer informatie wilt kunt u een compleet overzicht van deze wijzigingen vinden in hoofdstuk 11 van de handleiding (onderaan in het dashboard) en de bijbehorende paragrafen. Tevens is er op de informatiepagina een volledige wijzigingsbrief opgenomen.

Jaarwerk IB en VPB 2017 en OB/ICP 2018

Vanaf deze versie kunt u de definitieve aangiftes voor inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting opstellen en indienen bij de Belastingdienst. Uiteraard is het ook mogelijk de aangiftes voor omzetbelasting en ICP voor 2018 te verwerken. Voor suppletieaangiftes is het per heden ook mogelijk om aangifte te doen voor een afwijkend tijdvak.

Zvw-berekening

De berekening van de verschuldigde premie Zorgverzekeringswet is uitgebreid. U kunt nu via de specificatie inkomsten uit arbeid en vroegere arbeid het loon voor Zvw en de ingehouden bijdrage Zvw verwerken. Daarnaast worden vanaf 2018 ook het Zvw-loon en de Zvw-bijdrage vanuit de VIA ingelezen.

VIA 2017 en Uitstel 2017

Het verwerken van de vooraf ingevulde aangiftes voor 2017 en de volledige verwerking van de uitstelregeling inclusief de terugkoppeling is in deze versie opgenomen. Als extra is het nu ook mogelijk om de VIA-gegevens in een separaat document af te drukken. De Belastingdienst stelt de VIA-gegevens vanaf 1 maart beschikbaar. Voor die tijd is het niet mogelijk de VIA-gegevens op te halen. Uiteraard is het, net als in de afgelopen maanden, al wel mogelijk uw VIA-machtigingen voor het nieuwe belastingjaar aan te vragen.

KvK-deponering en Jaarrekening 2017

Het opstellen van de jaarrekeningen voor 2017 is nu mogelijk inclusief de deponering van de betreffende stukken bij de Kamer van Koophandel.

SBA’s, SBT’s en SBU’s 2017/2018

Het verwerken van alle service berichten, natuurlijk volledig automatisch, voor alle beschikbare jaren is in de applicatie opgenomen.

Klantoverstijgende analyses maken voor advisering

Vanaf nu is het mogelijk om een overzicht te maken van veel informatie uit de aangiftes inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting over alle klanten heen. Een heel handige tool om analyses te maken voor al uw klanten in één lijst zodat u uw klanten optimaal op maat kunt adviseren.

Uitsplitsing diverse berekeningen inkomstenbelasting

We hebben diverse uitkomsten van berekeningen binnen de aangiftevensters voorzien van de achterliggende berekeningen zodat u, maar zeker ook uw klant, beter wordt geïnformeerd hoe een bepaald bedrag tot stand is gekomen.

Controle gelijktijdig aantal actieve gebruikers

We hebben de controle van het aantal gelijktijdig actieve gebruikers geautomatiseerd. Vanaf heden wordt het aantal inlogsessies gemeten en kan een inlogpoging geblokkeerd worden als het aantal actieve sessies daarmee groter wordt dan uw kantoor aan gelijktijdige gebruikers in het abonnement heeft geactiveerd. U krijgt hiervan een melding op uw scherm. Neem contact op indien u het abonnement wilt uitbreiden.