Nieuws

Januari 2019, Jaarwerk 2018, Btw 2019, SBA/SBU/SBT 2018/2019, Vpb-C-biljet.

Een nieuwe versie van Unit4 Fiscaal Gemak is voor u beschikbaar gesteld. In deze nieuwsbrief leest u de belangrijkste wijzigingen. Lees voor een compleet overzicht van deze wijzigingen hoofdstuk 12 in de handleiding (onderaan in het dashboard) en de bijbehorende paragrafen. Tevens is er op de informatiepagina een volledige wijzigingsbrief opgenomen.

Aangiftes Inkomstenbelasting en Vennootschapsbelasting 2018 beschikbaar

U kunt vanaf nu de aangifte Inkomstenbelasting en Vennootschapsbelasting voor het belastingjaar 2018 opstellen en indienen bij de Belastingdienst

Dit geldt ook voor:

 • de Dividendbelasting 2019;
 • Btw-aangifte en ICP-opgaaf voor 2019;
 • Publicatie Jaarrekening KvK voor 2018;
 • de Uitstelregeling 2018 (m.i.v. 01-03-2019 mag u de aanvraag indienen bij de Belastingdienst/Cvu);
 • SBA,SBT en SBU voor dit jaar en
 • de benodigde machtigingen.

Vennootschapsbelasting C-biljet beschikbaar

Met veel genoegen kunnen wij u meedelen dat, vanaf dit aangiftejaar (2018), het mogelijk is om ook voor buitenlandse vennootschappen de aangifte te verwerken. Vanaf dit jaar is het namelijk toegestaan deze aangifte elektronisch in te dienen.

Module Btw Professional

We hebben naast de al rijke module Btw Basis een uitbreiding voor u gerealiseerd waarmee u de verwerkingssnelheid van de Btw-aangiftes en ICP-opgaaf nog verder kunt verhogen en, niet onbelangrijk, eventuele boetes kunt voorkomen.

Een aantal punten:

 • Controle ICP-verplichting naar aanleiding van de gegevens uit de Btw-aangifte EN een controle van dit bedrag in de ICP-opgaaf.
 • Controle op ALLE Btw-nummers in de opgaaf ICP (VIES-controle).
 • Actieve controle op de Kleineondernemersregeling (KOR).
 • Controle specificatie Omzetbelasting in de winstaangifte Inkomstenbelasting/Vennootschapsbelasting vanuit de Btw-aangifte(s).
 • Afdrukken van een jaaroverzicht waarin alle aangiftes van een belastingplichtige worden getoond.

Om u kennis te laten maken met deze module kunnen we u een mooie aanbieding doen. Klik hier voor meer informatie.

Schenkbelasting

In deze versie hebben we voor u de aangifte Schenkbelasting opgenomen. Deze kunt u tijdelijk gratis gebruiken.

Naar verwachting en in overleg met de Belastingdienst zullen we in de zomer met een versie komen waarin het ook mogelijk is om de aangifte Erfbelasting op te stellen en in te dienen. Dan zullen we ook gaan bepalen wat de prijsstelling zal worden van de module Schenk- en Erfbelasting.

Overige wijzigingen

Op basis van de inbreng van de vele gebruikers van Unit4 Fiscaal Gemak en door wijzigingen in de specificaties van de Belastingdienst hebben we nog een aantal wijzigingen doorgevoerd:

 • Directe doorrekening van de Niet of Gedeeltelijk aftrekbare kosten.
 • Vermogensopstelling ook bij dochters van een Fiscale Eenheid.
 • Bronbelasting met afwijkende percentages.
 • Diverse kleine wensen en aanpassingen op basis van feedback van onze gebruikers.

PS: De wijzigingsbrief is te vinden via de volgende link: https://selfservice.unit4.nl/sshd/products/fiscaalgemak/Wijzigingen_Unit4_Fiscaal_Gemak_2019_januari.pdf