Nieuws

Juni 2018 update, planningspagina, aanpassing cliëntkaart, verwijderen ingediende aangiftes, betere vertalingen, weergave kinderen in rapport.

Een nieuwe versie van Unit4 Fiscaal Gemak is voor u beschikbaar gesteld. In deze nieuwsbrief leest u de belangrijkste wijzigingen. Lees voor een compleet overzicht van deze wijzigingen hoofdstuk 12 in de handleiding (onderaan in het dashboard) en de bijbehorende paragrafen.Tevens is er op de informatiepagina een volledige wijzigingsbrief opgenomen.

Planningspagina ook voor aangiftes Inkomsten- en Vennootschapsbelasting

De vele goede reacties over de planningspagina voor de aangifte Omzetbelasting en ICP heeft ons doen besluiten deze ook voor de aangiftes Inkomstenbelasting en Vennootschapsbelasting aan te bieden. Hierdoor heeft u nog beter zicht op de voortgang van uw praktijk, omdat u nu ook ziet welke aangifte nog helemaal moeten worden gestart. Tevens kunt u al opmerkingen en/of statussen koppelen aan een aangifte zonder daadwerkelijk te starten met het invullen van de betreffende belastinggegevens. NB: het aanbieden van de records wordt gedaan op basis van de dienst die geactiveerd is bij de betreffende belastingplichtige. Het vullen van deze velden is nu dus nog belangrijker geworden.

Verwijderen ingediende aangiftes

Om allerlei redenen hadden we tot deze versie de mogelijkheid om een ingediende aangifte te verwijderen niet beschikbaar voor de gebruikers van Unit4 Fiscaal Gemak. Door het definitief in werking treden van de AVG en het ‘schoon’ houden van de planningspagina heeft ons doen besluiten dit alsnog te publiceren. Wel is het een recht dat u moet activeren binnen de betreffende gebruikersrol(len). LET OP: verwijderen van een aangifte is definitief. De aangifte kan niet meer teruggehaald worden. Het verwijderen van deze aangiftes wordt opgeslagen in een logfile, zodat u hier overzichten voor kunt genereren. Ook dit is een recht dat u dient te activeren.

Afwijkende periodes in de Jaarrekening

Tot voor kort was het alleen mogelijk om een jaarrekening aan te maken/op te stellen van een reeds afgesloten (boek)jaar. Vanaf deze versie kunt u ook een jaarrekening opstellen van een lopend boekjaar en dan natuurlijk in het bijzonder voor tussentijdse cijfers.

Cliëntenkaart

Door de enorme groei van het aantal aangiftes en aanslagen die worden getoond in de cliëntenkaart werd het overzicht enigszins vertroebeld. We hebben hiervoor in beide overzichtspagina’s selectiemogelijkheden ingebouwd. U kunt nu een jaar en/of een berichtensoort selecteren om alleen die gegevens te zien die u daadwerkelijk wenst. Tevens kunt u, vanuit de cliëntenkaart, direct de middelingsberekening starten.

Vertalingen in het rapport

Op basis van input van diverse gebruikers hebben we een aantal verbeteringen doorgevoerd in de vertaling van de fiscale rapporten. Zo hebben we verschillende begrippen qua vertaling gestandaardiseerd en hopen hierdoor het rapport nog duidelijker en leesbaarder te kunnen presenteren.

Middeling

De situatie dat een belastingplichtige niet premieplichtig is, is opgenomen in de berekening van een middelingsvoorstel.

Weergave kinderen in het fiscale rapport

De presentatie van de kinderen in het fiscale rapport werd gedaan vanuit de aangifte, in het verleden kwam het weleens voor dat deze opgave niet juist of volledig was. De correcties die vervolgens in de cliëntenkaart werden uitgevoerd, hadden geen effect op deze presentatie, dit hebben we aangepast. Het is nu zo dat de kinderen altijd direct uit de cliëntenkaart worden gepresenteerd in het fiscale rapport.

Op het Klantportaal vindt u nog veel meer meest gestelde vragen. Kijk dus vooral op het Klantportaal als u onderwerpen mist..