Nieuws

November 2017 release: VA IB, toeslagen 2018, wisselen biljettype, massaal bewerken cliëntgegevens, uitbreiding uitsteloverzichtspagina, Engelse jaarrekening

Wij zijn verheugd u te kunnen melden dat afgelopen week de nieuwe versie van Unit4 Fiscaal Gemak beschikbaar is gekomen. Naast de gebruikelijke update van wet- en regelgeving zijn er vele nieuwe functionaliteiten toegevoegd die ervoor zullen zorgen dat u nog efficiënter met de software kunt werken. Veel van deze functionaliteiten zijn weer in overleg met diverse klanten tot stand gekomen om deze nog beter bij uw wensen te laten aansluiten. In deze nieuwsbrief leest u snel wat de belangrijkste en mooiste vernieuwingen zijn die deze release met zich meebrengt. Indien u meer informatie wilt kunt u een compleet overzicht van deze wijzigingen vinden in hoofdstuk 11 van de handleiding (onderaan in het dashboard) en de bijbehorende paragrafen. Tevens is er op de informatiepagina een volledig wijzigingsbrief opgenomen.

De belangrijkste nieuwe functionaliteiten die in de applicatie beschikbaar zijn gekomen:

  • Voorlopige aangiftes en toeslagen 2018

Vanaf deze versie kunt u de voorlopige aangiftes Inkomstenbelasting en Vennootschapsbelasting voor 2018 opstellen en indienen bij de Belastingdienst. Daarnaast kunt u ook weer toeslagen 2018 voor uw cliënten aanvragen en wijzigen.

  • VIA-machtigingen 2017

Eerder dan u gewend bent kunt u al de machtigingen voor de VIA’s 2017 aanvragen. Wij raden u dan ook aan hiervan gelijk gebruik te maken. Dit voorkomt namelijk dat de verzending van de machtigingen begin 2018 vertraging oploopt, door ophoping van het grote aantal machtigingsaanvragen bij de Belastingdienst.
Daarbij is de verwerkingsperiode van de activeringscode verlengd tot twaalf weken in plaats van de ‘oude’ acht, zodat u langer de tijd heeft om de VIA te activeren.
Ook kunt u nu de machtigingen voor de SBA-berichten IB en ZVW 2018 aanvragen of intrekken en kunt u de machtigingen voor de SBT 2018 aanvragen.

  • Wisselen biljettype

Wanneer u tijdens het invullen van de aangiftegegevens erachter komt dat een onjuist biljettype is geselecteerd, dan kunt u nu zonder dataverlies op de aangiftedetailpagina kiezen voor een ander biljettype.

  • Massaal kunnen bewerken van cliëntgegevens

Om u in staat te stellen gemakkelijk op grote schaal klantgegevens aan te kunnen passen, hebben we functionaliteit gemaakt waarmee dit in een enkele handeling voor een hele groep cliënten kan worden toegepast.

Dit versimpelt en versnelt het beheersen van uw werkvoorraad doordat u eenvoudig een initiële behandelaar of verantwoordelijke kunt toewijzen of wijzigen voor een selectie of het totaal van uw cliënten.

  • Uitsteloverzichtspagina

De overzichtspagina is aangepast om de relevante informatie beter te positioneren op het scherm. Tevens is het nu ook mogelijk in deze pagina inzicht te krijgen in het bericht zoals dat deze door de Belastingdienst is aangeleverd (SBU-bericht). Ook zijn er extra exportmogelijkheden naar Excel op deze pagina bijgekomen.

  • Engelse jaarrekening

Wanneer u gebruik maakt van de jaarrekeningmodule kunt u er nu ook voor kiezen om deze in het Engels af te drukken.