Nieuws

Oktober 2016 release: jaarrekening-module, RGS + grootboekimportschema, FOR-doorboeking, etc.

Met deze nieuwsbrief informeren wij u over de nieuwe mogelijkheden die sinds de release van 19 oktober beschikbaar zijn.

De belangrijkste nieuwe functionaliteiten die in de applicatie beschikbaar zijn gekomen:

  • Jaarrekening

U bent hopelijk al bekend met de werking van de jaarstukken. Met de release van de module ‘Jaarrekening’ kunt u de jaarstukken uit de fiscale winstaangifte en VPB-aangifte exporteren naar de jaarstukken op de cliëntkaart en aldaar voorzien van grondslagen en toelichtingen om zo eenvoudig en efficiënt een jaarrekening op te stellen. Buiten de tekstuele toelichtingen kunt u ook diverse kengetallen opnemen en een activastaat tonen in het verslag. Omdat de Kamer van Koophandel met ingang van 1 januari 2017 de publicatiestukken elektronisch wil ontvangen, is het vanaf de januari-release ook mogelijk voor kleine en micro-entiteiten de benodigde bestanden in te dienen bij de Kamer van Koophandel. Tot 1 januari 2017 kunt u gratis gebruik maken van de jaarrekening module.

  • RGS en grootboek-importschema

Wanneer uw administratie- of jaarrekeningsoftware kan exporteren in RGS formaat, dan kunt u per direct op detailniveau de jaarstukken van uw onderneming importeren.
Aangezien niet elke software geschikt is om te exporteren naar RGS, wordt in de januari-release ook import op basis van een standaard grootboekrekeningschema mogelijk gemaakt.

  • Voorlopige aangifte IB en VPB 2017, Toeslagen 2017

Vanaf heden kunt u een wijziging aanvragen voor een voorlopige aanslag 2017. De IB-berichten en de toeslagen kunt u per direct insturen. De VPB-berichten kunt u pas vanaf 1 januari 2017 aanbieden aan de Belastingdienst. Vanaf die datum wordt de poort opengesteld door de Belastingdienst/Logius.

  • Berekening oudedagsreserve

De berekening en verwerking van de oudedagsreserve is sterk verbeterd. U kunt de mutatie per ondernemer en per onderneming in de applicatie berekenen en direct laten verwerken in de balans.

  • Verbeteringen aan de cliëntenkaart

De lay-out van de cliëntenkaart is sterk verbeterd. De verschillende onderdelen en zeker ook de gekoppelde gegevens zoals aangiftes, aanslagen en jaarstukken worden nu overzichtelijk aangeboden. Ook kunt u nu mutaties van de belastingplichtige optioneel doorzetten naar de gekoppelde partner. Dit geldt o.a. voor de adresgegevens en de gegevens van de kinderen.

  • Indienen van een aangifte eenvoudiger

Tot voor kort moest u altijd eerst de aangifte openen, om een aangifte te kunnen indienen bij de Belastingdienst. In deze versie is de betreffende knop ook beschikbaar in de aangiftedetailpagina. Dit vereenvoudigt het proces aanzienlijk.

  • SBA’s en SBT’s los van aangifteoverzicht

De serviceberichten voor aanslagen en toeslagen vindt u tegenwoordig niet langer tussen de andere aangiftes. Op de aangifteoverzichtspagina vindt u vanaf heden twee tabjes: één voor de aangiftes en een nieuw tabblad voor de SBA’s en SBT’s.