Nieuws

Succesvolle release Unit4 Fiscaal Gemak

Afgelopen maandag 2 november heeft Unit4 Fiscaal Gemak een grote update ondergaan. In deze nieuwsbrief vertellen wij van welke nieuwe functionaliteiten u gebruik kunt maken en welke functionaliteiten wij de komende periode beschikbaar zullen stellen.

Opgeleverde functionaliteiten

Hieronder is een opsomming opgenomen van de vele functionaliteiten die beschikbaar zijn gesteld.

 • Fiscale eenheden vastleggen op de klantkaart en overnemen in de aangifte VPB.
 • Commerciële cijfers vastleggen in de aangifte IB.
 • In de aangifte VPB fiscale cijfers specificeren bij handmatige consolidatie van moeder en dochter.
 • Commerciële cijfers invullen in de VPB-aangifte op geconsolideerd niveau.
 • Beginbalans van voorgaand jaar tonen in de aangifte VPB.
 • Generiek koppelvlak met klantportalen van externe partijen ter goedkeuring van aangiften door cliënt (Bijv. Pinkweb, Creaim, OSW).
 • Toeslagen 2016
 • VA IB 2016
 • VA VPB 2016
 • SBA-rapportages
 • Service Bericht Toeslagen (SBT)
 • Engelstalige rapportage

Snelheidsverbeteringen

In deze release zijn ook diverse snelheidsverbeteringen doorgevoerd. Hierdoor is er veel sneller binnen aangiftes en tussen aangiftes te navigeren. Unit4 Fiscaal Gemak presteert het beste in de internetbrowser Google Chrome. Wij bevelen u aan om die browser te gebruiken.

Toekomstige ontwikkelingen

Met deze update zijn er heel veel nieuwe functionaliteiten opgeleverd. We gaan de komende periode op dit tempo door om nog veel meer functionaliteiten beschikbaar te stellen. Het initiële plan was om nog eind dit jaar een release uit te voeren. Wij hebben besloten deze iets door te schuiven naar begin januari om de jaarupdate voor de aangifte inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting 2015 vroegtijdig beschikbaar te kunnen stellen.

11 januari 2015

 • Jaarupdate IB en VPB 2015
 • Automatische optimale verdeling in de IB-aangifte
 • Duitstalige rapportage voor aangifte inkomstenbelasting
 • Diverse filtermogelijkheden op de cliënt- en aangifte-overzichtspagina
 • Automatische controle van SBA’s
 • Mogelijkheden tot maatwerkrapportages op kantoorniveau (logo, lettertype, marges)
 • Koppelingen met CRM-software (Innolan Allure)
 • Snelheidsverbeteringen bij invoeren jaarstukken

Vragen of opmerkingen?

Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze nieuwsbrief? Neemt u dan vooral contact met ons op. Dat kan via info@unit4fiscaalgemak.nl. In de handleiding kunt u veel informatie vinden over de werkwijze van de nieuwe functionaliteiten. De handleiding is links onderaan in het dashboard te downloaden.